Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt paszportowy

Brak opisu obrazka

Punkt paszportowy mieści się na parterze Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, 56-100 Wołów), w pokoju nr 4. Czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 - 14:30 oraz we wtorki w godzinach 8:30 - 15:00. 
Ważne! Z dniem 13 listopada 2022 r. weszła w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych (dz. U. 2022 poz. 350) oraz nowy system paszportowy – rejestr dokumentów paszportowych, zgodnie z którą wnioski paszportowe składane są przez urzędnika elektronicznie do systemu paszportowego.

ZAPISY TELEFONICZNE:
Zapisy dotyczące wizyty w punkcie paszportowym odbywają się z wyprzedzeniem. Wizytę w punkcie paszportowym można umówić pod numerem telefonu 71 319 13 00 lub 71 319 13 10.

Rozpoczęcie zapisów
 na miesiąc
22 stycznia luty
19 lutego
marzec
25 marca
kwiecień 
29 kwietnia 
maj
27 maja
czerwiec

 

pod telefonem 71 319 13 00, 71 319 13 10.

 

Niestety nie wszyscy zjawiają się na umówionej wizycie, dlatego ponownie prosimy, aby informować telefonicznie o nieobecności.

Sposób zapisów oraz ich częstotliwość są odgórnie ustalone z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. W związku z tym nie mamy możliwości wprowadzenia zapisów na kolejne miesiące.

Paszport dla osoby dorosłej Co należy przygotować?

 1. ważny paszport lub ważny dowód osobisty. Uwaga: e-dowód nie jest honorowany „mtożsamość” nie jest „cyfrowym dowodem osobistym”. Jest to jedynie odwzorowanie danych z dowodu osobistego, które przez aplikację „mobywatel” można wyświetlić w telefonie.
 2. potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej, jeśli składają państwo więcej, niż jeden wniosek (np. dla siebie i dla dziecka), należy zrobić dwa przelewy.
 3. jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy, wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli fotografia będzie nieaktualna lub źle wykonana.
 4. dokument uprawniający do ulgi: Legitymacja szkolna, legitymacja studencka do 26 r.ż, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja lub orzeczenie osoby niepełnosprawnej, karta dużej rodziny (każdy posiadacz karty musi okazać swoją); dokument potwierdzający status: na wyłącznym utrzymaniu małżonka – emeryta lub rencisty, na wyłącznym utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka, status mieszkańca dps lub zakładu opiekuńczego, korzystanie ze stałych zasiłków z pomocy społecznej, pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, status żołnierza wot, status strażaka osp, weterana wojennego, ochotnika ratownictwa górskiego, kombatanta będącego działaczem opozycji antykomunistycznej; decyzja szefa urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z ulgi proszę skorzystać z pomocy urzędnika.

 

Paszport dla dziecka Co należy przygotować?

 1. wniosek składają oboje rodzice, opiekun prawny lub kurator muszą mieć ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty. Przepisy paszportowe stanowią wyraźnie o dowodzie osobistym, więc dokument taki należy okazać w urzędzie. Uwaga: Dzieci powyżej 5 lat muszą być obecne przy składaniu wniosku.
 2. potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej, jeśli składają państwo więcej, niż jeden wniosek (np. dla dwójki dzieci), należy zrobić dwa przelewy.
 3. jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy, wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli fotografia będzie nieaktualna lub źle wykonana. 
 4. jeżeli jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie w momencie składania wniosku dla dziecka, może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka na trzy sposoby:

  A) pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu
  B) pisemnie u notariusza i przekazuje ten dokument drugiemu rodzicowi. Zgoda jest jednorazowa na jeden paszport!
  C) w urzędzie przy pracowniku punktu paszportowego.

   
 5. jeżeli jeden z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona to należy przynieść do urzędu postanowienie sądu.
 6. jeżeli opiekunem prawnym dziecka jest inna osoba niż rodzic należy okazać dokument potwierdzający ten fakt.

Dla dziecka do 12 r.ż. można złożyć wniosek elektronicznie dołączając zgodę drugiego rodzica.

 

Opłata paszportowa

 1. Dorośli
  opłata normalna – 140 zł
  opłata ulgowa – 70 zł
  opłata dla dorosłego z Kartą Dużej Rodziny – 70 zł
   
 2. Dzieci
  od 0 do 12 r.ż. - 30 zł 
  od 12 do 18 r.ż. - 70 zł
   
 3. Dzieci z KDR
  od 0 do 12 r.ż. - 15 zł
  od 12 do 18 r.ż. - 35 zł
   
 4. Uczniowie i studenci z KDR
  od 18 do 25 r.ż. - 35 zł

Dane do przelewu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Finansów i Budżetu NBP o/o Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport + „opłata paszportowa"

Uwaga zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku rezygnacji ze złożonego już wniosku!

Komu przysługuje paszport bezpłatny?

 1. dla osób, które w dniu złożenia wniosku mają więcej niż 70 lat, mieszkańców DPS lub zakładów opiekuńczych lub korzystających ze stałych zasiłków z pomocy społecznej, a wyjazd następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 2. dla żołnierzy niezawodowych wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa,
 3. jeśli paszport ma wadę techniczną lub zawiera błędne dane.

Odbiór paszportu

 1. Osoba, która złożyła wniosek o wydanie paszportu otrzyma wiadomość SMS, że dokument jest gotowy do odbioru.
  By odebrać paszport, należy umówić się telefonicznie na wizytę pod numerem: 71 319 13 00.
  Odbierając nowy paszport należy okazać poprzedni paszport.
 2. Paszport dziecka odbiera jeden rodzic. Należy zabrać do Urzędu potwierdzenie złożenia wniosku oraz poprzedni paszport
  dziecka w celu jego anulowania, jeżeli paszport był już wydawany.


Instrukcja dla mieszkańców - jakie przygotować dokumenty:

PDFPaszport instrukcja.pdf (3,01MB)

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka