Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Rataje, dz. nr 546 AM 1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021. poz.1899) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Rataje.

Rataje – działka nr 546 o pow. 0,5575 ha Księga Wieczysta WR1L00029480/8

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem Rł: tereny rolnicze, łąki, pastwiska, nieużytki.

Klasa gruntu – PsVI- 0,3414ha, PsV - 0,0467ha, Lzr - PsVI- 0,1694 ha

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy –  do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 312,20 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd  Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14, 

tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.