Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa osób niepełnosprawnych: niesłyszących i niedosłyszących

Brak opisu obrazka

Realizując ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.2020 r.1062 j.t.) oraz Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2017.1824 j.t.), Urząd Miejski w Wołowie umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego.  Jeżeli osoba niesłysząca lub niedosłysząca chce załatwić swoją sprawę

w  budynku Urzędu Miejskiego w Wołowie , skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Umówienie wizyty po wypełnieniu formularza kontaktowego 

ECOG - Urząd Miejski w Wołowie <- Strona internetowa ECOG