Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu w trybie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn.zm.), dalej P. o. ś. - projekt uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 6562/VI/23 z 28 lutego 2023r. Pełna treść obwieszczenia i Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza:

PDFAktualizacja Programu ochrony powietrza.pdf (23,14MB)
PDFObwieszczenie.pdf (553,95KB)