Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Rynek 32/3, dz. nr 41/8 AM-35

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, Rynek 32/3 - lokal mieszkalny

  • przeznaczony do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy

Dz. nr 41/8 Am 35 pow. 142 m² Księga Wieczysta WR1L/00027478/7

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 43,84 m2 położony na pierwszym piętrze budynku składa się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 1314/10000

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 125.500,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 10.11.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.