Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Wojska Polskiego 17/2, dz. nr 94/6 AM-34

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020. poz 65) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Wojska Polskiego 17/2 - lokal mieszkalny

  • przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Dz. nr 94/6 Am 34 pow. 0,0141 ha, Księga Wieczysta WR1L/00029380/7

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 38,63 m2 położony na parterze budynku składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 3360/10000.

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 72.000,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 2.12.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/3191314.