Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów

GODZINY PRACY: 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7.30 do 15.30.

Wtorek : od 8.00 do 16.00

Brak opisu obrazka

Sekretariat 
Tel.: 71 319 13 05
Fax: 71 319 13 03
sekretariat@wolow.pl

Burmistrz
Dariusz Chmura – burmistrz@wolow.pl, 71 319 13 05

Burmistrz Gminy Wołów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 12:00.

 Z-ca Burmistrza    
Jan Janas - jan.janas@wolow.pl, 71 319 13 05

Sekretarz
Anna Brodziak-Cisak - sekretarz@wolow.pl, 71 319 13 05

Punkt Obsługi Klienta
Monika Wyszyńska  - 71 319 13 10
Natalia Vizental - 71 319 13 00

Biuro Rady Miejskiej
Angelika Domżał - angelika.domzal@wolow.pl, 71 319 13 02,
Magdalena Przybytek - magdalena.przybytek@wolow.pl, 71 319 13 11

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
org@wolow.pl
Anna Mądrzycka - 71 319 13 28

Kadry     
Wanda Zdych - 71 319 13 32
Małgorzata Malinowska - 71 319 13 07

Zamówienia publiczne
zp@wolow.pl
Karolina Pasek - 71 319 13 39
Anna Mykowska - 71 319 13 44

Archiwum
Katarzyna Pieczonka - katarzyna.pieczonka@wolow.pl - 71 319 13 29

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
Zuzanna Wawrzynowicz - zuzanna.wawrzynowicz@wolow.pl - 71 319 13 42
          
Dowody Osobiste i Biuro Ewidencji Ludności
bed@wolow.pl
Danuta Granat - 71 319 13 23
Katarzyna Antkowiak - 71 319 13 23

Biuro Paszportowe

Anna Woźny – 71 319 13 22

Urząd Stanu Cywilnego
Ewa Olcha - ewa.olcha@wolow.pl - 71 319 13 01 
Małgorzata Malinowska - 71 319 13 26

Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny
rit@wolow.pl
Jan Pluta - 71 319 13 37
Michał Graczyk - 71 319 13 48
Krystian Heluszka - 71 319 13 48

Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień    
gkrpawolow@op.pl
Anna Mądrzycka - 71 389 14 95

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Aleksander Korcz - aleksander.korcz@wolow.pl, 71 319 13 34 
Paweł Jastrzębski - pawel.jastrzebski@wolow.pl, 71 319 13 47
Anna Lis - anna.lis@wolow.pl, 71 319 13 46
Aleksandra Kozak aleksandra.kozak@wolow.pl, 71 319 13 54
 

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Lokalowej

Artur Garbera - artur.garbera@wolow.pl71 319 13 35
Krzysztof Karpiuk - krzysztof.karpiuk@wolow.pl, 71 319 13 63
Ewa Pęcherska - ewa.pecherska@wolow.pl, 71 319 13 61
 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
wgn@wolow.pl
Monika Skopowska - monika.skopowska@wolow.pl, 71 319 13 15
Katarzyna Wargosz - katarzyna.wargosz@wolow.pl, 71 319 13 14
Zdzisława Malik - zdzislawa.malik@wolow.pl, 71 319 13 16
Marek Krasowski - marek.krasowski@wolow.pl, 71 319 13 45
Daniela Osińska - daniela.osinska@wolow.pl, 71 319 13 24

Wydział Środowiska i Rolnictwa           
wsr@wolow.pl

Agnieszka Krupa - agnieszka.krupa@wolow.pl, 71 319 13 53
Paulina Malinowska - paulina.malinowska@wolow.pl 71 319 13 12
Tomasz Bednarz – tomasz.bednarz@wolow.pl 71 319 13 13
Monika Przepiórka - monika.przepiorka@wolow.pl 71 319 13 21
Mariola Kauf-Matuszów - mariola.kauf-matuszow@wolow.pl 71 319 13 66


Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej
wes@wolow.pl
Renata Studenna - renata.studenna@wolow.pl, 71 319 13 59
Paulina Myrdzio - paulina.myrdzio@wolow.pl, 71 319 13 08
Laura Zdeb - laura.zdeb@wolow.pl, 71 319 13 58

Ewidencja Działalności Gospodarczej 
Zuzanna Wawrzynowicz - zuzanna.wawrzynowicz@wolow.pl, 71 319 13 42

Wydział Spraw Społecznych
Patrycja Olech - patrycja.olech@wolow.pl, 71 319 13 52,
Natalia Kasperek - natalia.kasperek@wolow.pl, 71 319 13 17,
Małgorzata Krzeszowska - malgorzata.krzeszowska@wolow.pl, 71 319 13 19
Marzenna Koczuk - marzenna.koczuk@wolow.pl, 71 319 13 56

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
wks@wolow.pl

Tomasz Krawiec - tomasz.krawiec@wolow.pl 71 319 13 33
Edward Łysuniec - edward.lysuniec@wolow.pl, 71 319 13 18
Monika Bronowicka - monika.bronowicka@wolow.pl. 71 319 13 20

Pełnomocnik Burmistrza ds. Polityki Senioralnej:
Eugeniusz Stańczak - eugeniusz.stanczak@wolow.pl, 71 319 13 30

Biuro Kontroli i Audytu

Katarzyna Jankowska – katarzyna.jankowska@wolow.pl 71 319 14 23
Anna Kulesz - anna.kulesz@wolow.pl  71 319 14 40
Krzysztof Olejarnik - krzysztof.olejarnik@wolow.pl 71 319 14 22

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

bbz@wolow.pl
Anna Rzeszowska - anna.rzeszowska@wolow.pl, 71 319 13 25
Mateusz Kruszniewicz - mateusz.kruszniewicz@wolow.pl 71 319 13 65
Joanna Wojciechowska - joanna.wojciechowska@wolow.pl, 71 319 13 38

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa:
Anna Wojtyna 71 319 14 35
 

Wydział Finansów i Budżetu


finanse@wolow.pl

Referat Budżetu

Skarbnik
Anna Zawadzka - skarbnik@wolow.pl
Tel.: 71 319 13 05
Fax: 71 319 13 03


Aneta Skorupska - 71 319 14 02
Beata Sieklicka - 71 319 14 02
Ewa Jankowska - 71 319 14 03
Barbara Zdeb - 71 319 14 00 
Alicja Dobrowolska - 71 319 13 67
Aleksandra Popiel - 71 319 14 05
Wioleta Niedźwiecka - 71 319 14 04
Dominika Wodnicka - 71 319 14 09
Marta Kutna – 71 319 14 24
Wiktoria Mikołajczyk – 71 319 13 51

Referat Podatków Lokalnych:
Joanna Tymczyszyn - 71 319 14 11
Lucyna Dumańska   - 71 319 14 12
Magdalena Golczyńska - 71 319 14 13
Katarzyna Kowaluk - 71 319 14 14
Joanna Dziurman - 71 319 14 19     
Ewelina Oleśków - 71 319 14 41

Księgowość podatkowa:
Maria Janas - 71 319 14 15
Magdalena Wróblewska - 71 319 14 17
Ewelina Oleśków – 71 319 14 41
Joanna Dziurman – 71 319 14 19
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej     
Beata Andrzejewska - 71 319 14 34 
Sylwia Cielecka - 71 319 14 18 
           
Referat Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu :

Anna Krzemień - 71 319 14 07 
Joanna Trymbulak - 71 319 14 30 
Katarzyna Pawłowska - 71 319 14 31
Edyta Bagińska - 71 319 14 32
Agata Barszcz - 71 319 14 33
Ewa Drozdowska - 71 319 14 10     
Wioleta Hukiewicz - 71 319 14 20
Bożena Napiórkowska - 71 319 14 06     
Agnieszka Miller - 71 319 14 08
Jadwiga Ciźla – 71 319 14 47
Karolina Stupak – 71 319 14 48
Jolanta Kaczmarek-Placek – 71 319 14 49


Egzekucja:
Magdalena Szymczyk - 71 319 14 37

Podatki FAX - 71 319 14 21