Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kończy się I etap przebudowy drogi w Piotroniowicach

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura wraz zastępcą Janem Janasem, przewodniczącym Rady Miejskiej Wołowa – Janem Tomków i Radną Rady Miejskiej – Wiesławą Sawą wizytowali w Piotroniowicach, gdzie dobiega końca I etap przebudowy drogi. Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada. 

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Piotroniowice na odcinku do projektowanego km 0+660, o długości około 660,00m, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji o nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na szerokości 2,50m oraz nawierzchni z istniejącego kamienia polnego pochodzącego z odzysku, gr. około 14 cm.

Zakres robót obejmuje:

  • rozebranie istniejącej nawierzchni drogi z kamienia polnego wraz z istniejąca podbudową,
  • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
  • montaż oznakowania docelowej organizacji ruchu.

Z uwagi na uwarunkowania ochrony konserwatorskiej, zaprojektowano przebudowę drogi gminnej polegającą na przełożeniu części nawierzchni z wykorzystaniem oryginalnego materiału w postaci kamienia naturalnego do szerokości połowy jezdni, a istniejąca partię gruntową zlokalizowaną między chodnikiem a jezdnią brukowa, poszerzoną do połowy szerokości jezdni, zaprojektowano z kostki betonowej zbliżonej kolorystycznie do naturalnej nawierzchni istniejącej. Obie zaprojektowane nawierzchnie oddzielono jednym rzędem z kostki betonowej 16x16 cm posadowionej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Projektowana szerokość nawierzchni jezdni łącznie z elementami brzegowymi wynosi 5 m na odcinku 0+000 – 0+655.

Wartość zadania to 798.353,84 zł 

 Firmą realizującą zadanie jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów" – Sp. z o.o. Piotroniowice.