Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E-usługi w Gminie Wołów: Ty wybierasz porę i miejsce!

Sprawdzenie statusu swojej sprawy, opłaty, złożenie wniosku czy petycji, partycypacja społeczna – dzięki e-usługom wszystkie te sprawy można załatwić bez konieczności przychodzenia osobiście do urzędu. Co najważniejsze - to Ty decydujesz kiedy i gdzie chcesz skorzystać z wachlarza usług elektronicznych przygotowanych przez nasz samorząd. Gmina Wołów wspólnie z Gminą Paszowice realizuje projekt, którego celem jest wprowadzenie szerokiego wachlarza usług elektronicznych.

euslugi banner.png


 

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest skrócenie czasu załatwiania spraw urzędowych i ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych - szczególnie teraz, w dobie pandemii COVID-19. Z e-usług można korzystać zawsze i wszędzie - wystarczy dostęp do internetu. 

"Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice" to projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1.E-usługi. Wartość projektu to 1 998 974,40 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 684 622,40 zł.

Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca to centrum elektronicznych usług publicznych. Skupia w jednym miejscu nie tylko usługi dostępne w naszym urzędzie, ale także te w serwisach rządowych. Każdy użytkownik EBOM może w szybki i łatwy sposób sprawdzić status swojej sprawy wpisując znak sprawy załatwianej w Urzędzie Miejskim w Wołowie, złożyć wniosek czy dokonać opłatę za odbiór i wywóz śmieci.
! Warunkiem skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca jest posiadanie Profilu Zaufanego (jak to zrobić?  - kliknij tutaj). Kolejnym krokiem jest rejestracja użytkownika w EBOM - utworzenie profilu w e- Usługach Gminy Wołów, dzięki którym, po zalogowaniu na stronie EBOM, mieszkaniec może wejść w każdą usługę poprzez swój Profil Zaufany.

ebom.jpeg

W zakładce „Serwisy” znajdują się wszystkie witryny składające się na elektroniczne usługi, w tym:

1. Strona podmiotowa Urzędu Miejskiego w Wołowie – wolow.pl

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu – bip.wolow.pl

3. Usługi ePuap – epuap.gov.pl

4. Profil zaufany – pz.gov.pl – służy do założenia Profilu Zaufanego

5. Rejestracja użytkownika
6. eNależności – enaleznosci.wolow.pl – strona połączona z bazą danych programów księgowych (opłaty za śmieci, podatki). Po zalogowaniu się przez Profil Zaufany, strona wyświetla sprawy, opłaty czy deklaracje mieszkańca.


7. Informacje i usługi dla obywateli – obywatel.gov.pl
8. Platforma usług elektronicznych PUE – https://www.zus.pl/portal/ - strona ZUS-u

9. Internetowe konto pacjenta - pacjent.gov.pl

10. Portal mapowy GISON - https://sip.gison.pl/wolow - mapa Gminy Wołów

11. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – mapa.geoportal.gov.pl

Mapa aktualizowana pod kątem przestępstw, widoczna jest cała Polska natomiast teren Gminy Wołów jest też również aktualizowany.

12. System Informacji dla Mieszkańców – https://sisms.pl/rejestracja

13. Portal partycypacji społecznej.

Oprócz tego w EBOM znajdziemy zakładkę „Usługi”. Poszczególne kategorie pokazują dostępne formularze, które mieszkaniec może złożyć poprzez ePuap, czyli Profil Zaufany.

W jednym miejscu znajdują się formularze do podatków i opłat, formularze związane z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami, usługami przestrzennymi, rozwojem, pomocą społeczną oraz innymi sprawami urzędowymi.