Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubiąż, ul. Księcia Bolesława Wysokiego 3/3 lokal mieszkalny, dz. nr 92/4 AM-1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lubiąż, ul. Księcia Bolesława Wysokiego 3/3 lokal mieszkalny

  • przeznaczony do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy

Dz. nr 92/4 Am 1 o pow. 280 m² Księga Wieczysta WR1L/00037479/7

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 71 m2 położony na parterze budynku składa się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 14,70 m²

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 1156/10000

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 120.400,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 21.04.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.