Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przesunięty termin naborów - Granty na wymianę pieców

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce nastąpi przesunięcie terminu naborów wniosków w ramach projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt przewiduje elementy wymagające bezpośredniego kontaktu (spotkania z mieszkańcami, funkcjonowanie punktów kontaktowych dla mieszkańców, dyżury ekspertów czy wizyty audytorów). Realizacja powyższych zadań mogłaby nieść ryzyko rozprzestrzenienia zakażeń wśród mieszkańców lub też skutkować nierównym dostępem dla potencjalnych Grantobiorców (seniorzy, osoby z grupy podwyższonego ryzyka).

Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby wdrożenie projektu przebiegło z możliwie niewielkim przesunięciem w czasie.

Informujemy, że nabór wniosków od mieszkańców trwać będzie minimum 3 miesiące od daty ogłoszeniaKolejność złożenia wniosku nie będzie miała znaczenia przy ocenie wniosku.

Jednocześnie informujemy, że w ramach konkursu wsparcie przyznawane będzie wyłącznie na inwestycje, które zostaną rozpoczęte po ogłoszeniu konkursu. Za rozpoczęcie inwestycji nie uważa się uzyskania dokumentacji technicznej, audytu energetycznego czy też niezbędnych pozwoleń/ zezwoleń dla inwestycji.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Gminy Żmigród oraz poszczególnych Partnerów projektu. Wkrótce uruchomiona zostanie także dedykowana dla projektu strona internetowa.