Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Piastów Śląskich 11/1, dz. nr 22/12 AM-35

W Y K A Z

 Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Piastów Śląskich 11/1 – lokal mieszkalny

 - przeznaczony do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy

Działka nr 22/12 AM 35 o pow. 0,0113 ha, Księga Wieczysta WR1L/00027277/8

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 25,69 m² położony na parterze budynku składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości - 210/10000

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 69.000,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 22.07.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 45.

Sporządzono w 3 egzemplarzach.