Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Gliniana, ul. Stawowa, ul. Słoneczna, dz. nr 8/6, 8/9 i 8/11 AM-38

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Gliniana, ul. Stawowa, ul. Słoneczna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1,4359 ha składająca się z działek nr 8/6, 8/9 i 8/11 Am 38

Księga Wieczysta nr WR1L/00048310/5.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolami: MWU/6 i MWU/8 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, NLZ – nieprzekraczalna linia zabudowy, KDPJ/61 – ciąg pieszo – jezdny i KDL/13 – droga klasy lokalnej.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 1.996.500,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 27.07.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

PDFmapa Gliniana Stawowa Słoneczna 8 6, 8 9 i 8 11 Am 38.pdf (198,27KB)