Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacja LSR- dodatkowe środki dla regionu

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich . Mamy możliwość zdobycia dla naszego regionu dodatkowych środków w wysokości 752 tys. euro, czyli ponad 3 milionów złotych.

W związku z przesunięciami środków w ramach PROW 2014-2020 do działania LEADER oraz wydłużeniem okresu realizacji PROW 2014-2020 lokalne grupy działania otrzymały szansę ubiegania się o dodatkowe środki na realizację swoich lokalnych strategii rozwoju. Wysokość tych środków uzależniona jest od dotychczasowego poziomu realizacji LSR, co w naszym przypadku oznacza możliwość ubiegania się o dodatkowe 752 tys. euro, czyli ponad 3 miliony złotych. Minimum 35% z tej kwoty musi być przeznaczona na premie na zakładanie działalności gospodarczej. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno nowe działania i wskaźniki, jak i dotychczas zaplanowane działania i wskaźniki ze zwiększoną wartością. Chcemy, aby alokacja nowych środków jak najlepiej odpowiadała na potrzeby regionu, dlatego prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi pomogą nam w sprawnym zaplanowaniu zmian w LSR. Czasu mamy niedużo, bo już do końca czerwca musimy złożyć propozycję zmian, dlatego na wypełnienie ankiety czekamy do 11 czerwca.

Ankieta zmiany LSR dodatkowe środki