Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasta partnerskie

Nawiązywanie współpracy pomiędzy miastami polskimi i należącymi do Unii Europejskiej zawsze było jednym z priorytetowych zadań samorządów lokalnych. Już od wielu lat gmina Wołów z powodzeniem utrzymuje i rozwija bliskie relacje z Canteleu we Francji i Buchholz w Niemczech.

Brak opisu obrazka

Współpraca Miasta i Gminy Wołów z miastem partnerskim Buchholz (in der Nordheide) w Niemczech uwieńczona została podpisaniem Aktu Partnerskiego w sierpniu 1996 r., na mocy którego obydwie gminy zobowiązały się przede wszystkim do: podejmowania działań związanych z popieraniem kontaktów między mieszkańcami, wspomagania kontaktów między mieszkańcami i organizacjami, wymiany grup uczniów szkół średnich i gimnazjalnych oraz nauczycieli.

Gmina Wołów nawiązała współpracę z Gminą Canteleu za pośrednictwem partnerskiego miasta Buchholz, które Akt Partnerski z Canteleu podpisało już w 1975 r. Początkowo kontakty gmin Wołów – Canteleu ograniczone były do sporadycznych wizyt przy okazji świąt regionalnych. Od 2002 r. Wołów przyjął koncepcję współpracy z Canteleu, którą realizuje zgodnie z przyjętymi postanowieniami, i która uwieńczona została podpisaniem Umowy Partnerskiej pomiędzy gminami 17 września 2005 r. Umowa Partnerska zakłada: współpracę kulturalną i sportową, wymianę grup młodzieży, współpracę w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, wzajemny udział przedstawicieli stron w uroczystościach organizowanych z okazji świąt regionalnych.

Przedstawiciele gminy Wołów podpisali w 2015 roku PDF list intencyjny.pdf (468,46KB) z przedstawicielami władz Miasta Kuźniecowska na Ukrainie. Wśród osób reprezentujących Wołów był burmistrz Dariusz Chmura oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Dziarski, natomiast Kuźniecowsk reprezentowany był przez Mera Miasta Igora Kutsa.

Celem podpisania listu intencyjnego było potwierdzenie dążeń do rozwijania i pogłębiania przyjaźni polsko-ukraińskiej oraz współpracy ponadnarodowej. Jednocześnie strony zobowiązały się do wspólnych starań na rzecz stworzenia formalnego porozumienia o współpracy.

Dowiedz się wiecej o naszych partnerstwach: