Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Brak opisu obrazka

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. odbył się II etap konsultacji społecznych Podczas ośmiu spotkań online:

 • podsumowaliśmy obecną sytuację mobilnościową w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Wrocławia,
 • przedyskutowaliśmy wiele ważnych tematów dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia dotyczących np.:
  • potencjału kolei w naszym regionie
  • sposobów zachęcenia do korzystania z transportu zbiorowego
  • integracji środków transportu, biletów i parkingów Park&Ride w ramach standardu aglomeracyjnego
  • funkcjonowania bezpiecznych parkingów dla rowerów
  • poprawy działania sygnalizacji świetlnej we Wrocławiu – tzw. „czerwona fala”.

Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i propozycje zarówno w trakcie spotkań, drogą mailową lub poprzez elektroniczny formularz zgłaszania uwag.
Podczas konsultacji przekazano nam 152 pomysły, uwagi i propozycje rozwiązań problemów.
Dziękujemy!

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Cel opracowania:

 • zapewnienie mieszkańcom Obszaru takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na transport,
 • zwiększenie udziału proekologicznych środków transportu np. transport publiczny, rower, komunikacja piesza, transport elektryczny,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych i hałasu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców.

TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS BARDZO WAŻNY!

We wrześniu br. zapraszamy do wzięcia udziału w III (ostatnim) etapie konsultacji społecznych – podczas których zaopiniujemy nasz Plan Zrównoważonej Mobilności.

Opiniowanie Planu będzie możliwe zarówno podczas spotkań konsultacyjnych, ale także mailowo i listownie po publikacji projektu Planu na
stronach internetowych i BIPach Gmin MOFW.
Szczegóły niebawem na stronach internetowych
Gmin oraz ich Facebooku, zapraszamy!