Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDFOgłoszenie Burmistrza Gminy Wołów z dnia 12.10.2021.pdf (785,70KB)

PDFProjekt programu współpracy 2021.pdf (137,48KB)

PDFFormularz Konsultacji.pdf (50,55KB)

PDFKryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (74,42KB)

Konsultacje - wypełnij wniosek online: https://konsultacje.wolow.pl/